Kalksteinbeton Weisszement - Terrazzo
Kalksteinbeton Weisszement - Terrazzo
Bezeichnung
Ammocret-Kalksteinbeton Terrazzo
Hersteller
Holcim Kies und Beton AG
Vertrieb
Brun del Re Terrazzo AG
Material
Weisszement Super Blanc / Kalksteinbetonkies
Anwendung
Bodenbelag
Verarbeitung
gegossen
geschliffen
Eigenschaften
Weisszement - Superblanc
Kalksteinbetonkies 0 - 16
mtextur
buildup
SBCZ Anlass
Firmenprofil
Bezugsquelle

letzte Änderung: 12.04.2018